Jakie uprawnienia ma optyk, a jakie optometrysta?

Jeżeli padłoby pytanie, czym zajmuje się okulista, większość osób potrafiłaby na nie poprawnie odpowiedzieć. Zawód optyka jest ludziom znany, jednak często mylony jest z okulistą. Optometrysta również jest osobą zawodowo związaną z narządem wzroku, jednak mało kto wie, kim jest i czym się zajmuje. Zarówno optyk, jak i optometrysta są osobami, które mogą pracować w zakładzie optycznym, jednak ich kompetencje są nieco inne.

Jakie uprawnienia ma optometrysta, a jakie optyk?

Optometrysta jest specjalistą, który ukończył studia dotyczące optometrii. Jego głównym zadaniem jest odpowiedni dobór korekcji okularowej oraz soczewkowej. Optometryści należą do systemu ochrony zdrowia, jednak ich zawód w Polsce jak dotąd nie został uregulowany prawnie. To, czy dana osoba jest kwalifikowanym optometrystą, można sprawdzić za pomocą numeru optometrysty, nadawanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.

Należy pamiętać, że optometrysta nie jest lekarzem, a jego uprawnienia nie obejmują leczenia chorób narządu wzroku – to pozostaje w gestii okulisty. Oprócz doboru soczewek i okularów optometrysta zajmuje się również dobieraniem pomocy dla osób słabowidzących, a także przeprowadzaniem terapii widzenia. Jeżeli pojawił się problem z ostrością widzenia niespowodowany chorobami oczu, jako specjalistę pierwszego kontaktu można wybrać optometrystę.

Optyk jest osobą zajmującą się doborem najlepszych i najbardziej dopasowanych do twarzy oraz konkretnej osoby. W kompetencjach optyka jest również wykonanie okularów na podstawie recepty zleconej przez okulistę lub optometrystę. Niekiedy można spotkać się z osobami, które po skończeniu odpowiednich studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych są jednocześnie optykami i optometrystami.

Zobacz również: Jak dobrać odpowiednie okulary dla kierowcy?

Optyk zamawia odpowiednie soczewki i umieszcza je w wybranych oprawkach. Do jego zadań należy dopasowanie okularów dla klienta w taki sposób, aby nie zjeżdżały i dobrze układały się na twarzy. Zajmuje się również naprawą stłuczonych okularów, regulowania zauszników i nosków, a także naprawami uszkodzonych oprawek. Jak widać, optyk i optometrysta mają ze sobą wiele cech wspólnych, działają w jednej branży, jednak ich zadania oraz uprawnienia znacząco się różnią.